AbleGrabber_0ld


AbleGrabber™ (Bildefanger BF-02)

Bildefanger BF–02 sender bildet trådløst fra prosjektor/SmartBoard. BF-02 Kobles vanligvis som tilleggsmodul i vårt AbleCenter®, men fungerer også fint alene mot AbleCenter® programvare. BF-02 støtter både HDMI og VGA.

Overføringshastigheter:
1024 x 768                            60 bilder/s
1280 x 1024   HD              60 bilder/s
1920 x 1080   Full HD     50 bilder/s

HMS nr.: 214333 (som tilleggsmodul til AbleCenter)
HMS nr.: 215638 (som selvstendig produkt uten AbleCenter)
HMS nr.: 215637 (som selvstendig produkt med OCR og tale uten AbleCenter)

Sist oppdatert 2018-05-18

Brosjyre (PDF)