- Vi bryr oss om din integritet och din säkerhet.

Image
- AbleCon- Vi bryr oss om din integritet och din säkerhet.

Image
- AbleCon
Sekretess kring Ablecenter®


- Integritet och säkerhet har varit ett betydande utvecklingsområde för Ablecon som de senaste åren. Vi vet hur viktigt detta är för elever, lärare och släktingar. Vi har därför lagt stor tonvikt på att säkerställa integritet och säkerhet för lärare, elever och släktingar.

ImageImage

Personvern rundt AbleCenter®


- "Personvern og sikkerhet har vært et vesentlig utviklingsområde for AbleCon AS de siste årene. Vi vet hvor viktig dette er både for elever, undervisere og pårørende. Vi har derfor lagt stor vekt på å sikre personvern og sikkerhet for undervisere, elever og pårørende."
Finns det något annat du undrar?
Fråga oss om hjälp


  • 09:00-16:00
  • +47 400 82 011
  • Trudvangveien 67,
  • 3117 Tønsberg, Norge Norsk