Personvern rundt AbleCenter - "Personvern og sikkerhet har vært et vesentlig utviklingsområde for AbleCon AS de siste årene. Vi vet hvor viktig dette er både for elever, undervisere og pårørende. Vi har derfor lagt stor vekt på å sikre personvern og sikkerhet for undervisere, elever og pårørende." Hva er AbleCenter.pdf Informasjon til foreldre og foresatte.pdf Skilt AbleCenter AC-02 Personvernerklæring.pdf Informasjon til undervisere og elever.pdf Eksempel på samtykke skjema.docx Skilt AbleCenter AC-03