- Vi bryr oss om ditt personvern og din sikkerhet.

Image
- AbleCon- Vi bryr oss om ditt personvern og din sikkerhet.

Image
- AbleCon
Personvern rundt AbleCenter®


- "Personvern og sikkerhet har vært et vesentlig utviklingsområde for AbleCon AS de siste årene. Vi vet hvor viktig dette er både for elever, undervisere og pårørende. Vi har derfor lagt stor vekt på å sikre personvern og sikkerhet for undervisere, elever og pårørende."
Er det noe annet du lurer på?
Spør oss om hjelp