- Vi bryr oss om ditt personvern og din sikkerhet.

Image
- AbleCon- Vi bryr oss om ditt personvern og din sikkerhet.

Image
- AbleCon
Personvern rundt AbleCenter®


- Personvern og sikkerhet har vært et vesentlig utviklingsområde for AbleCon AS de siste årene. Vi vet hvor viktig dette er både for elever, undervisere og pårørende. Vi har derfor lagt stor vekt på å sikre personvern og sikkerhet for undervisere, elever og pårørende.

Image

Navn: Last Ned:
Hva er AbleCenter®.pdf
Hva er AbleCenter® med tillegg for hjemmekontroll .pdf
Informasjon til foreldre og foresatte .pdf
Informasjon til foreldre og foresatte gjeldene AC-03 med modul for hjemmekontroll .pdf
Informasjon til undervisere og elever.pdf
Informasjon til undervisere og elever gjeldene AC-03 med modul for hjemmekontroll.pdf
Personvernerklæring.pdf
Personvernerklæring gjeldene AC-03 med modul for hjemmekontroll.pdf
Eksempel på samtykke skjema.docx
Skilt AbleCenter® AC-02.pdf
Skilt AbleCenter® AC-03.pdf
Image

Navn: Last Ned:
Hva er AbleCenter®.pdf
Hva er AbleCenter® med tillegg for hjemmekontroll .pdf
Informasjon til foreldre og foresatte .pdf
Informasjon til foreldre og foresatte gjeldene AC-03 med modul for hjemmekontroll .pdf
Informasjon til undervisere og elever.pdf
Informasjon til undervisere og elever gjeldene AC-03 med modul for hjemmekontroll.pdf
Personvernerklæring.pdf
Personvernerklæring gjeldene AC-03 med modul for hjemmekontroll.pdf
Eksempel på samtykke skjema.docx
Skilt AbleCenter® AC-02.pdf
Skilt AbleCenter® AC-03.pdf


Er det noe annet du lurer på?
Spør oss om hjelp


Personvern rundt AbleCenter®

- Personvern og sikkerhet har vært et vesentlig utviklingsområde for AbleCon AS de siste årene. Vi vet hvor viktig dette er både for elever, undervisere og pårørende. Vi har derfor lagt stor vekt på å sikre personvern og sikkerhet for undervisere, elever og pårørende.