- Vi bryr oss om din integritet och din säkerhet.

Image
- AbleCon- Vi bryr oss om din integritet och din säkerhet.

Image
- AbleCon
Sekretess kring Ablecenter®


- Integritet och säkerhet har varit ett betydande utvecklingsområde för Ablecon som de senaste åren. Vi vet hur viktigt detta är för elever, lärare och släktingar. Vi har därför lagt stor tonvikt på att säkerställa integritet och säkerhet för lärare, elever och släktingar.

Image

Namn: Ladda ner:
Vad är AbleCenter® .pdf
Vad är AbleCenter® med tillägg för hemkontroll .pdf
Information till föräldrar .pdf
Information till föräldrar gällande AC-03 med modul för hemkontroll .pdf
Information till lärare och elever .pdf
Information till lärare och elever gällande AC-03 med modul för hemkontrol .pdf
Integritetspolicy .pdf
Integritetspolicy gällande AC-03 med modul för hemkontroll .pdf
AbleCenter®-Skylt.pdf
Image

Namn: Ladda ner:
Vad är AbleCenter® .pdf
Vad är AbleCenter® med tillägg för hemkontroll .pdf
Information till föräldrar .pdf
Information till föräldrar gällande AC-03 med modul för hemkontroll .pdf
Information till lärare och elever .pdf
Information till lärare och elever gällande AC-03 med modul för hemkontrol .pdf
Integritetspolicy .pdf
Integritetspolicy gällande AC-03 med modul för hemkontroll .pdf
AbleCenter®-Skylt.pdf


Finns det något annat du undrar?
Fråga oss om hjälp


Sekretess kring Ablecenter®

Integritet och säkerhet har varit ett betydande utvecklingsområde för Ablecon som de senaste åren. Vi vet hur viktigt detta är för elever, lärare och släktingar. Vi har därför lagt stor tonvikt på att säkerställa integritet och säkerhet för lärare, elever och släktingar.